vaser liposukcija
Dr Ciric maj 25, 2016 Nema komentara

VAL – VASER Liposukcija je najnovija vrsta Ultrazvučne liposukcije. Koristi se sistem ultrazvuka pulsirajućeg i kontinualnog najnovije generacije. Slično kao kod laserskih sistema gde se elektromagnetni talas određene talasne dužine computerom kontroliše da radi u puls ili ultrapuls modu tako se ovde mehanički talas tj. Ultrazvuk može koristiti u puls ili kontinualnom režimu.

Postoje tri faze u ovoj tehnici.
1. infiltracija
2. VASER za selektivnu pre – emulzifikaciju
3. aspiracija emulzije sa VentX aspiracionom kanilom specijalno dizajniranom da minimira aspiracionu traumu i da ubrza proces.

Ova dodatna sigurnost za pacijenta rezultira kraćim operativnim vremenom, manjim rezovima, kraćom anestezijom, smanjuje ukupnu traumu, manje otoka i event. podliva. Manja dispezija ultrazvučne energije u okolno tkivo i smanjena termička konverzija kao i manja dimenzija i jedinstveni dizajn kanila je osnova za gore navedene prednosti. Vaser metoda liposukcije omogucava lakšu penetraciju ultrazvučne sonde (ultrasound probe) tako da je za hirurga je ova metoda manje fizički naporna. VASER Liposukcioni uređaj izuzetno skup i zahteva odlično poznavanje fizike ultrazvuka i ultrazvučne liposukcije uopšte.

Metodom ultrazvučne liposukcije bavim se od 1995 godine i jedan sam od pionira ove vrste liposukcije u Evropi a u Srbiji prvi koji je uradio ovu vrstu intervencije u privatnoj (1998) a i u državnoj ustanovi (1999).

Više informacija možete dobiti na: +381 65 30 66 989, +381 11 30 66 989 ili na e-mail [email protected]

Pogledajte i: Ultrazvučna i laser liposukcija – metode i cene