pejronijeva bolest
Dr Ciric jul 2, 2016 Nema komentara

Pejronijeva bolest predstavlja stanje kod koga postoji krivina penisa koja je praćena sa bolnim erekcijama. Često kod Pejronijeve bolesti postoji i erektilna disfunkcija, kako zbog velike krivine, tako i zbog nedostatka čvrstoće distalno od mesta nakupljanja prekomernog vezivnog tkiva.

Prema nekim istraživanjima, Pejronijeva bolest nastaje posle povrede koja uzrokuje krvarenje unutar penisa. Međutim, ovako se ne može objasniti hronični, odnosno spori napredak bolesti, tako da je pravi uzrok oboljenja nepoznat.

Često povreda može da bude minimalna i da zahvata samo male krvne sudove, pa dolazi do postepenog stvaranja zapaljenja, plakova i krviljenja penisa. Vrše se brojna istraživanja koja bi trebalo da dovedu u vezu Pejronijevu bolest sa dijabetesom, povišenim masnoćama u krvi i povećanim holesterolom. Sprominje se i odredjeni stepen genetske predispozicije.

Faktori rizika za nastanak Pejronijeve bolesti su pušenje, gojaznost, povišeni krvni pritisak, dugotrajna erektilna disfunkcija, poremećene masnoće u krvi i poremećaji ponašanja.

Statistički podaci pokazuju da se Pejronijeva bolest javlja kod oko 1% muškaraca u odredjenoj meri, ali su realni podaci verovatno znatno viši. Najčešće su ovim stanjem pogodjeni muškarci starosti od 40-70 godina, mada se može javiti bilo kada tokom života.

DIJAGNOZA i LEČENJE

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i kliničkog pregleda.

Manje promene ne dovode do navedenih simptoma, pa lečenje i nije potrebno. Neki oblici prolaze spontano. Još uvek nije utvrđena tačna terapija koja dovodi do izlečenja. Daju se vitamin E, a lokalno kortikosteroidi, verapamil, interferon alfa direktno u promenu. Hirurška terapija se primenjuje samo kod najtežih slučajeva, jer može da dovede do impotencije ili skraćenja erektilnog tkiva.