pejronijeva bolest
Dr Ciric jul 2, 2016 Nema komentara

Pejronijeva bolest predstavlja stanje kod koga postoji krivina penisa koja je praćena sa bolnim erekcijama. Često kod Pejronijeve bolesti postoji i erektilna disfunkcija, kako zbog velike krivine, tako i zbog nedostatka čvrstoće distalno od mesta nakupljanja prekomernog vezivnog tkiva.

Tačan uzrok nastanka ove bolesti nije u potpunosti poznat, ali se pretpostavlja da je uzrok povreda penisa sa izlivanjem krvi i stvaranjem zapaljenja. Često povreda može da bude minimalna i da zahvata samo male krvne sudove, pa dolazi do postepenog stvaranja zapaljenja, plakova i krviljenja penisa. Vrše se brojna istraživanja koja bi trebalo da dovedu u vezu Pejronijevu bolest sa dijabetesom, povišenim masnoćama u krvi i povećanim holesterolom. Sprominje se i odredjeni stepen genetske predispozicije.

Faktori rizika za nastanak Pejronijeve bolesti su pušenje, gojaznost, povišeni krvni pritisak, dugotrajna erektilna disfunkcija, poremećene masnoće u krvi i poremećaji ponašanja.

Statistički podaci pokazuju da se Pejronijeva bolest javlja kod oko 1% muškaraca u odredjenoj meri, ali su realni podaci verovatno znatno viši. Najčešće su ovim stanjem pogodjeni muškarci starosti od 40-70 godina, mada se može javiti bilo kada tokom života.

DIJAGNOZA i LEČENJE

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i kliničkog pregleda.

Manje promene ne dovode do navedenih simptoma, pa lečenje i nije potrebno. Neki oblici prolaze spontano. Još uvek nije utvrđena tačna terapija koja dovodi do izlečenja. Daju se vitamin E, a lokalno kortikosteroidi, verapamil, interferon alfa direktno u promenu. Hirurška terapija se primenjuje samo kod najtežih slučajeva, jer može da dovede do impotencije ili skraćenja erektilnog tkiva.