zatezanje i podizanje grudi
Dr Ciric april 15, 2016 Nema komentara

Odluka o veličini implantata u najvećoj meri zavisi od konstitucije pacijentkinje, posebno širine grudnog koša i ramena. Veličinu implantata određuje i kvalitet kože i tkiva – ako je koža zategnuta i tvrda, ona ne dozvoljava prevelik implantat, ali to su manja odstupanja u odnosu na ona koja određuje konstitucija.
Sledeći parametar je veličina bradavice i osnove dojke, jer implantati moraju da odgovaraju prirodnim dimenzijama. Veličina implantata zavisi i od toga da li se oni postavljaju ispod ili iznad grudnog mišića.

Lep i prirodan oblik dojki nakon povećanja zavisi od konstitucije pacijentkinje i stanja njene kože, od pravilno odabrane veličine implantata i pravilne odluke o mestu postavljanja. Ako veličina implantata ne odgovara prirodnim dimenzijama osnove dojke i bradavice, može da se dobije veliki razmak između dojki ili da zbog prevelikih implantata grudi dobiju balonast izgled, što na prvi pogled pokazuje da je urađeno povećanje. U slučaju postavljanja iza grudnog mišića hirurg raspolaže manjim prostorom za implantat, pa stoga i on mora biti relativno manji. U suprotnom, ako je implantat prevelik pa ga osnova mišića pomeri nagore, to automatski dovodi do spuštanja bradavice, zbog čega čitava dojka dobija neprirodan izgled.

Više informacija možete dobiti na: +381 65 30 66 989, +381 11 30 66 989 ili na e-mail [email protected]