LASERSKA HIRURGIJA PREGLED USLUGA I CENE

laser hirurgija i medicina

Lasersko zračenje je svetlosno zračenje u snopovima iz određenog dela svetlosnog spektra. Proizvodi se u laserskoj cevi pri čemu gas argon služi kao osnova za stvaranje plavo-zelenog zračenja. Ima sposobnost da pojačano prodire i da bude apsorbovano u tamno obojenim područjima na koži koja su crvena, tamno crvena, ružičasta i plavičasta. Okolni slojevi koji nisu zatamnjeni jedva da imaju dodira sa zračenjem. Fizički parametri laserskog uređaja mogu da se podešavaju. Najvažnije je pravilno odabrati parametre, u optimalnoj količini i jačini, u zavisnosti od različitih patoloških promena i različitih tipova kože. Pretpostavka za to je ogromno iskustvo ljudi koji rade sa laserima.

Dejstvo lasera vidi se posmatranjem promena na koži koje se manifestuju uglavnom u vidu promene boje, kao bledilo i beljenje (blankiranje) područja. Ovo dejstvo se pojačava nakon nekoliko dana ili nedelja. Cilj terapije laserom je da promene na koži potpuno nestanu, a da ne nastanu bilo kakva ostećenja kože koja bi morala kozmetički da se tretiraju. Da bi se ovaj cilj postigao, ponekad je dovoljno jedno zračenje, a nekada zračenje mora da se ponovi nekoliko puta.

Terapija laserom vrši se pod lokalnom anestezijom ili bez nje, jer je primena lasera, sa retkim izuzecima, bezbolna.

U našoj klinici imamo dvadesetogodišnje iskustvo u primeni lasera, tako da je ova terapija kod nas postala rutinska.

LASERSKA HIRURGIJA i KOŽNE PROMENE CENOVNIK USLUGA

Kožne promene

1.Dermatofibromi, fibromi, bradavice  – 20 – 50
2.Mladeži, Lipomi, Ateromi – 100 – 1000
3.Pigmentne promene – 50 – 250
Za pozicije  1, 2 i 3  nije  uračunat patohistološki nalaz, cene pojedinačno po kožnoj promeni

Epidermalni Nevus, Becker nevus  –  500-1000
Korekcija ožiljka – 400 – 600
Otklanjnje tetovaža
Kapilari od 200
Kapilarne mreže  – 200 – 500
Haemangloma – 500 – 1000
Angiofibroma – 100-500
Naevus Flameus – 500 – 1000
Neurofibromatoza (NF1) laser operacije (multipla I solitarna NF1)
Dermoskopski pregled  mladeža – 50

* Važna  napomena

Cene u cenovniku su orijentacione. Konačna cena u dogovoru sa hirurgom nakon pregleda i odabira metode.
Cene su izražene u EUR-ima, dinarsko plaćanje po prodajnom kursu Banka Intesa na dan plaćanja.