Kompresiona medicinska odeća dizajnirana za oporavak posle operacije sa zdravstvenim prednostima na svkom koraku vašeg lečenja.

Preporučujemo kompresionu odeću proizvođača Marena