ESTETSKA, PLASTIČNA HIRURGIJA GRUDI
PREGLED USLUGA I CENE

operacija grudi

ESTETSKA HIRURGIJA GRUDI CENOVNIK USLUGA

POVEĆANJE GRUDI CENA

Povećanje grudi – Uvećanje dojki implantima – oko 3000
Laser povećanje grudi – Uvećanje dojki laserom – od 3500 do 4000
Uvećanje dojki duplim laserom combo zrakom – od 4500 do 5000
Combo laser zamena implantata – od 2000 do 2500 ps

UVEĆANJE GRUDI SOPSTVENIM MASNIM TKIVOM  (LIPOFILING) CENA

Lipofiling dojke – od 2000
Cena berbe masnih celija tj liposukcije za transfer i popunjavanje dojki po cenovniku za vibro PAL Liposukciju  u zavisnosti od vieličine i broja donornih regija za usisavanje i pripremu za Fat Transer – od 3000

UVEĆANJE GRUDI AQUAFILLING

Povećenje grudi Aquafilinigom – 2200 (200cc, 100cc/po str) – 4400 (400cc, 200cc/po str)
Korekcije  Aquafillingom® praktično su bezbolne, jer se gel injektira u lokalnoj anesteziji.
Korekcije manjih asimetrija i neravnina dojki Aquafillingom od 1800

ZATEZANJE I PODIZANJE GRUDI CENA

Podizanje (zatezanje) dojki standard – od 3500
Podizanje (zatezanje) dojki sa implantatima bez korekcije viška kože tzv lifting by implant  – od 3000
Podizanje (zatezanje) dojki laserom single laser beam – od 4000
Podizanje (zatezanje) dojki sa combo laser C02/NdYAg – 5000

SMANJIVANJE GRUDI CENA

Smanjivanje dojki – od 3500
Smanjivanje dojki laserom – od 4000 (cena zavisi od tipa lasera i obima rada)

REKONSTRUKCIJA DOJKE CENA

Rekonstrukcije dojke – Cena se formira nakon pregleda i konsultacija sa hirurgom.

MASTEKTOMIJA CENA

Hirurško i laser odstranjivanje dojke – Cena se formira nakon pregleda i konsultacija sa hirurgom.

GINEKOMASTIJA CENA

Ginekomastija – od 1500 p.s
Lipofiling pectusa – od 1500 p.s

* Važna  napomena

Cene u cenovniku su orijentacione. Konačna cena u dogovoru sa hirurgom nakon pregleda i odabira metode.
Cene su izražene u EUR-ima, dinarsko plaćanje po prodajnom kursu Banka Intesa na dan plaćanja.