Kožne promene

Dermatofibromi, fibromi, bradavice – 20 – 50
Mladeži, Lipomi, Ateromi – 100 – 500
Pigmentne promene – 50 – 250
Za pozicije 1, 2 i 3 nije uračunat patohistološki nalaz, cene pojedinačno po kožnoj promeni

Epidermalni Nevus, Becker nevus – 500-1000
Korekcija ožiljka – 400 – 600
Otklanjnje tetovaža
Kapilari – 100
Kapilarne mreže – 200
Haemangloma – 500 – 1000
Angiofibroma – 100-500
Naevus Flameus – 500 – 1000
Neurofibromatoza (NF1) laser operacije (multipla I solitarna NF1)

Dermoskopski pregled mladeža – 50

*Važna napomena

Cene u cenovniku su orijentacione Konačna cena u dogovoru sa hirurgom nakon pregleda i odabira metode .
Cene su izražene u EUR-ima, dinarsko plaćanje po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.